Bærekraft

Bærekraft

Vi streber til følgende FN bærekraftsmål:

Vi i Rental.one skal streve for at neste generasjon ikke har det vanskeligere en nåværende generasjon.

Dette påvirker valgene vi tar.

Topp helse for alle våre ansatte. Trening, helsesjekk og sunt kosthold er tilgjengelig hos oss.

Vi legger til rette for at vår ansatte har aktiviteter  som vil motivere å ta sunne valg.

Sørger for en god HMS kultur som vil bidra til en trygg og god hverdag.

Vi tar del i innovering og forskningsprosjekter med samarbeidspartnere, og jobber mot mer klimavennlige avdelinger.

Vi tenker fremover og er med på følgende nyskapende prosjekt.

-Samarbeidsprosjekt med Exxcess Engineering og Enova for å hel elektrifisere en 20 Hjullaster.

-Samarbeidsprosjekt med: Risa, Sintef, Westgass, Eldrift og Norsolar om hel-elektrifisering av et regionalt mottaks anlegg.

Vi bidrar til gjenbruk av produkter. Vi kildesorterer og har god rutine på avfallshåndtering og ikke gjenvinnbart materiale.

Vi prøver å ivareta resurser med mer gjenbruk av deler og tenker mer circulær økonomisk.

Vi jobber med å redusere og sortere alt avfall, samt implementere løsninger for resirkulering og gjenvinning av materiale.

Vi er alltid klar for å yte god hjelp. Ta kontakt om vi kan hjelpe deg!

No results found.