Sustainability

Sustainability

We strive for the following UN sustainability goals:

Vi i Rental.one skal streve for at neste generasjon ikke har det vanskeligere en nåværende generasjon.

Dette påvirker valgene vi tar.

Top health for our employees. We provide training, health checkups, and a healthy diet.

Vi legger til rette for at vår ansatte har aktiviteter  som vil motivere å ta sunne valg.

Sørger for en god HMS kultur som vil bidra til en trygg og god hverdag.

We strive to innovate & take part in research projects with our partners. And work towards our goal to make our departments more climate friendly.

Vi tenker fremover og er med på følgende nyskapende prosjekt.

-Samarbeidsprosjekt med Exxcess Engineering og Enova for å hel elektrifisere en 20 Hjullaster.

-Samarbeidsprosjekt med: Risa, Sintef, Westgass, Eldrift og Norsolar om hel-elektrifisering av et regionalt mottaks anlegg.

We contribute to recycling. And implement routines for waste management for recyclable and non-recyclable materials.

Vi prøver å ivareta resurser med mer gjenbruk av deler og tenker mer circulær økonomisk.

Vi jobber med å redusere og sortere alt avfall, samt implementere løsninger for resirkulering og gjenvinning av materiale.

Get in touch! We are always ready to provide good help.

No results found.