Om oss

Om oss

Rental.one sørger for at du er konkurransedyktig når jobben krever utstyr du ikke har.

Vi tar vare på verdier

Utstyr er til for å brukes, men alt trenger vedlikehold og reparasjon.

Har du en traktor eller annet landbruksutstyr som trenger service, reparasjon eller ny lakk? Driver du som entreprenør og savner et verksted som sørger for at maskinparken tåler trøkket? Har du utstyr som trenger spesialiserte sveisereparasjoner?

Jærens mest moderne verksted – Rental.one – har både folkene og det som trengs. Når du virkelig trenger det. Med nytt og moderne utstyr leder vi an innen miljøvennlig teknologi og kostnadseffektive løsninger.

Vi vet at ventetid er tapte penger.


Kvalitet

Vi skal utføre vårt daglige arbeid med høy kompetanse og med respekt for hverandre. Vi skal ha fokus på det beste produktet over tid med god service i alle ledd. Leveringspunktlighet gir økt kundetilfredshet.

Tilgjengelighet

Vi er alltid klar for å yte god hjelp til våre kunder og for hverandre. Vi skal ha tilgang til nødvendig utstyr slik at vår responstid er kort.

Løsningsorientert

Vi skal fokusere på å finne gode produkter, være smarte og kreative til kundens beste.


Seriøsitet i anleggsbransjen

Rental.one har grønt fokus gjennom etablering av måling av miljøfotavtrykk, videreføring av klimaskogen for CO2 fangst og fossilfrie prosjekter gjennom elektrifisering av maskinpark og bruk av biodrivstoff. Målsetning videre med etablerte samarbeidspartnere er å videreutvikle en reduksjon av den totale miljøbelastningen i samfunnet generelt sett som følge av selskapets aktiviteter.

Etikk og Samfunnsansvar

Rental.one har en stor maskinpark, og ønsker å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Rental.one sine styrende dokumenter er førende for selskapets drift, og setter klare etiske rammer for verdiskapningen. Etikkreglene er bindende for alle ansatte og styremedlemmer i konsernet, og stiller en rekke krav til alle som opptrer på selskapets vegne.

I Rental.one skal lover og regler etterleves, samt forplikte seg til å ivareta menneskerettigheter, etikk og tiltak som forhindrer sosial dumping i hele verdikjeden.

Miljø og bærekraft

Bærekraft være integrert i alle aktiviteter i selskapet.

Vi har engasjert Sintef i et forprosjekt innen miljø og bærekraft for å få belyst forbedringspotensialet knyttet til kunnskap og handling.

har grønt fokus gjennom etablering av måling av miljøfotavtrykk, videreføring av klimaskogen for CO2 fangst og fossilfrie prosjekter gjennom elektrifisering av maskinpark og bruk av biodrivstoff. Målsetning videre med etablerte samarbeidspartnere er å videreutvikle en reduksjon av den totale miljøbelastningen i samfunnet generelt sett som følge av selskapets aktiviteter.

Selskapet følger lover og forskrifter hva angår forurensning av det ytre miljø.

Sertifikat/godkjenninger:

  • Achilles
  • StartBank
  • Opplæringsbedrift i anleggsmekaniker faget, sveisefaget, bilmekanikerfaget, tungbil faget

Vi er alltid klar for å yte god hjelp. Ta kontakt om vi kan hjelpe deg!

Vil du vite mer om våre tjenester og utleieobjekter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev så får du med deg de nyeste produktene og de siste oppdateringene.

Eller gjør som 10 000 andre og følg oss på sosiale medier.