Sertifisering av maskiner

Sertifisering av maskiner

Rental.one er en sakkyndig virksomhet og utfører årskontroll/sertifisering av anleggsmaskiner.

Rental.one har godkjente kontrollører til å utføre denne type kontroll på masseforflytningsmaskiner. Vi er derfor et godt og trygt valg når du trenger en godkjent kontrollør til å foreta sertifisering av gravemaskin og andre masseforflytningsmaskiner.

Hvorfor sakkyndig kontroll?
Dette er de viktigste grunnene til at du må investere i sakkyndig kontroll på anleggsmaskinene dine:

– Du får en grundig sikkerhetssjekk av maskinen
– Myndighetene har satt krav til at maskiner med motorytelse over 20 kw skal kontrolleres
– Mindre skaderisiko: kontrollerte maskiner gir en tryggere arbeidsplass
– Det er pålagt å gjennomføres innen 12 med intervall
– Det utstedes dokumentasjon på gjennomført kontroll i form av attest og    årsoblat

Vi er alltid klar for å yte god hjelp. Ta kontakt om vi kan hjelpe deg!

No results found.