Asbestos remediation barracks

Undertrykksvifte i skittensonen sørger for riktig luftstrøm gjennom alle soner. Brakken krever tilgang på trykkvann som enkelt tilkobles Gardeneinntaket på utsiden. Gråvannet og kloakken males i kverna på toalettrommet som ender i en stuss på 32mm for viderekobling til avløp. Spiserom Rensone Skittensone Dusj Toalettrom