About us

About us

Rental.one makes sure that you are competitive when the job requires equipment you do not have.

We protect your assets

Equipment is intended to be used, but everything needs maintenance and repair.

Do you have a tractor or other agricultural equipment that needs service, repair or new paint? Are you a contractor and need a workshop that makes sure your machinery fleet can handle the pressure? Do you have equipment that needs specialised welding repairs?

Jærens mest moderne verksted – Rental.one – har både folkene og det som trengs. Når du virkelig trenger det. Med nytt og moderne utstyr leder vi an innen miljøvennlig teknologi og kostnadseffektive løsninger.

We know that waiting time is lost money.


Quality

We perform our daily work with a high level of skill and with respect for each other. We focus on the best product over time with quality service at all stages. Customer satisfaction depends on timely deliveries.

Availability

We are always ready to provide help to our customers and each other. We have access to necessary equipment so our response time is short.

Solution-oriented

We focus on finding good products and being smart and creative to the benefit of our customers.


Seriøsitet i anleggsbransjen

Rental.one har grønt fokus gjennom etablering av måling av miljøfotavtrykk, videreføring av klimaskogen for CO2 fangst og fossilfrie prosjekter gjennom elektrifisering av maskinpark og bruk av biodrivstoff. Målsetning videre med etablerte samarbeidspartnere er å videreutvikle en reduksjon av den totale miljøbelastningen i samfunnet generelt sett som følge av selskapets aktiviteter.

Etikk og Samfunnsansvar

Rental.one har en stor maskinpark, og ønsker å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Rental.one sine styrende dokumenter er førende for selskapets drift, og setter klare etiske rammer for verdiskapningen. Etikkreglene er bindende for alle ansatte og styremedlemmer i konsernet, og stiller en rekke krav til alle som opptrer på selskapets vegne.

I Rental.one skal lover og regler etterleves, samt forplikte seg til å ivareta menneskerettigheter, etikk og tiltak som forhindrer sosial dumping i hele verdikjeden.

Miljø og bærekraft

Bærekraft være integrert i alle aktiviteter i selskapet.

Vi har engasjert Sintef i et forprosjekt innen miljø og bærekraft for å få belyst forbedringspotensialet knyttet til kunnskap og handling.

har grønt fokus gjennom etablering av måling av miljøfotavtrykk, videreføring av klimaskogen for CO2 fangst og fossilfrie prosjekter gjennom elektrifisering av maskinpark og bruk av biodrivstoff. Målsetning videre med etablerte samarbeidspartnere er å videreutvikle en reduksjon av den totale miljøbelastningen i samfunnet generelt sett som følge av selskapets aktiviteter.

Selskapet følger lover og forskrifter hva angår forurensning av det ytre miljø.

Sertifikat/godkjenninger:

  • Achilles
  • StartBank
  • Opplæringsbedrift i anleggsmekaniker faget, sveisefaget, bilmekanikerfaget, tungbil faget

Get in touch! We are always ready to provide good help.

Want to know more about our services and rentals?

Sign up for our newsletter and you will get info about our latest products and the latest updates.

Or do as 10,000 others and follow us on social media.